Skip links
Tập đoàn Ajinomoto và Ajinomoto Việt Nam đã và đang đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế bằng cách tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

LIÊN KẾT NHANH

SẢN PHẨM

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Copyright © 2023 Ajinomoto Việt Nam. All rights reserved